Hermann Lawaetz

Hermann Carl Johannes Lawaetz,  1864-1949, dr. theo., præst.

Født på Kalundborg Slots Ladegård. Herman Lawaetz blev cand.teol. i 1888 og præst i Christianssted på Sct. Croix året efter. Hermann Lawaetz rejste hjem til Danmark i 1890 for at gifte sig med Ingeborg Wahl.

I perioden 1893–1902 var han kongevalgt medlem af øens kolonialråd. Han var en bestemt modstander af De vestindiske øers salg og udgav 1900–01 bladet The Danish West-Indian hvori han bekæmpede salget. H. Lawaetz’s interesse for Vestindien førte ham også ind på studier over øernes historie: “Brødremenighedens Mission i dansk Vestindien 1769–1848″, der 1899 blev antaget til forsvar for den teologiske doktorgrad, og som udkom 1902. H. Lawaetz vendte tilbage til Danmark i 1904.

1905–08 ejede han Baunebjerggård ved Humlebæk, 1908–12 bestyrede han en af ham oprettet kostskole i Bagsværd, og 1917–29 var han administrerende direktør for Sukkerfabrikken Vestsjælland. Foruden mindre, spredte litterære bidrag har Hermann i 1904 (anonymt) udgivet en skønlitterær bog Sankt Jørgen (2. udg. 1938),   mindeskriftet om sin far: Otto Lawaetz, 1829–16. Oktober – 1929 og biografien Peter v. Scholten i 1940.

Kostskolen i Bagsværd havde 100års jubilæum i 2008. På skolens hjemmeside findes en fin beskrivelse af Hermann Lawaetz’s liv og virke: Bagsværd Kostskoles arkiv.