Nyhedsbrev 2013 fra legatbestyrelsen

Kære familiemedlem

Hermed nyt fra Det Otto Lawaetz’eske Familielegat:

Først lidt historie – kort fortalt:

Legatet blev stiftet i anledning af Otto Lawaetz’s 75-årige fødselsdag 1904.

Legatets formål er ”stedse at lade vedligeholde i god Stand det nuværende Familiegravsted på Refsnæs Kirkegård, hvor O. Lawaetz ligger begravet, O. Lawaetz’ Faders gravsted på Gjellerup Kirkegård og O. Lawaetz’ Moders gravsted på Kalundborg Kirkegård. – gravstederne skal fornys på længst mulig Tid, om muligt for bestandigt.”

Legatets andet formål er at uddele legatportioner til ”unge Menneskers Uddannelse samt til familiemedlemmer, der af andre Årsager kan have Understøttelse behov.”

Vi i legatbestyrelsen håber meget, at dette brev læses af mange, der kan tilslutte sig fundatsens § 9, der siger:  ”De af Familiens Medlemmer, der måtte have Evne og Vilje dertil, tilskyder aarligt til Legatets Formaal mindst  ….  Kroner at indbetale…”  

eller at mange af læserne vil ”tilskyde et engangsbeløb”, der kan bidrage til at få gang i alle legatets opgaver og sikre, at vore fælles forfædres og –mødres gravsteder og minder bevares også til vore efterkommere.

Økonomi og gravsteder:

Også i år skal der lyde en stor tak til de mange familiemedlemmer, der  tilsammen har doneret 9.716 kr. til legatet.

Ca. 2/3 af beløbet blev givet af familien i Norge. Flot, og tak for det.

Også tak til de mange, der på familiedagen i Kalundborg den 25. maj 2013 var med til at samle 1.766 kr. ind.

TAK TIL ALLE GIVERE

Vi har nu haft mulighed for at forlænge fredningstid og vedligeholdelse af gravstederne i Kalundborg og på Røsnæs for 20 år. Ikke lang tid i den store historie, kunne man sige; men det er, hvad vi formår lige nu! (Pris 37.000.kr.)

Der har endnu ikke været midler til også at forlænge gravstedet på Gjellerup Kirkegård.  Her betales fra år til år. En lidt for kostbar løsning i længden.

Bestyrelsen stiler mod at samle så mange penge ind, at vi kan sikre alle gravstederne for lang tid – og meget gerne 30 eller 60 år ad gangen.

 Husk ”mange bække små”…

Bidrag til legatet kan indbetales direkte via en bankoverførsel til bankkonto: Reg. nr. 2045 Konto nr. 8680 210 692. Opgiver du ved indbetalingen din mailadresse (og naturligvis også gerne stamtavlenummer), har vi mulighed for at sende dig en bekræftelse på modtagelse af bidraget.

Slægtsbogen

Legatbestyrelsen har besluttet at påtage sig endnu en opgave, der – af gode grunde – rækker ud over fundatsen fra 1904.

Mange kender allerede slægtsbogen med titlen ”Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”. Bogen er både velfortalt og historisk sober og pålidelig, så den er en rigtig god mulighed for at også de kommende generationer kan få større viden om vores forfædre.

Bogen blev udgivet i 1929 i 500 nummererede eksemplarer. I 1970-erne var bogen udsolgt og blev derfor i 1979 genoptrykt i endnu 500 nummererede eksemplarer.

I skrivende stund er er kun 4 nummererede eksemplarer tilbage af den genoptrykte slægtsbog fra 1979. Derfor har legatbestyrelsen besluttet at arbejde for endnu en genoptrykning af slægtsbogen.

Vi har forhørt os hos et moderne forlag, der vil være i stand til at genoptrykke bogen og udstyre den med samme flotte lærredsbind og guldtryk, som originaludgaven.  I 2013-priser vil det koste 55.000 kr.

I legatbestyrelsen er vi overbevist om, at det er i fundatsens ”ånd” at forsøge at samle dette beløb ind hos familiemedlemmer, og dermed give kommende generationer et enestående familieminde.

De sidste eksemplarer af andet oplag er til salg for 300 kr. pr. stk. og kan købes hos legatets formand, Marianne Lawaetz, Sorø. Købere kan benytte hjemmesidens link til legatet.

På samme link kan man også for 100 kr. erhverve sig bogen  ”Herman Lawaetz, et tidsbillede”, udgivet i anledning af Bagsværd Kostskoles 100 års jubilæum. Af denne bog har vi 17 eksemplarer til salg.

55.000 kr. er mange penge at skulle samle ind, så hvis projektet skal blive til noget,  håber vi, at ALLE, der synes, at det er godt, at vi genoptrykker slægtsbogen til de kommende generationer, også vil sende et bidrag  til legatkontoen – stort eller lille. –MÅSKE SKULLE DU GØRE DET MED DET SAMME, SÅ DU HUSKER DET!!!

www.familien-lawaetz.dk

er familiens hjemmeside, hvor legatbestyrelse og festudvalg forsøger at holde alle familiemedlemmer orienteret om nyt såvel som gammelt … f. eks. kan man læse, at næste familiesammenkomst bliver på Refsnæsgården  lørdag den 21. maj 2016.  Man kan også få oplysninger om at opdatere stamtavlen, og at erhverve sig en stamtavle, – om at søge legat  osv.

Hvis man går ind  under linket ”Familiegravstederne”, er der en fyldig og rigt illustreret beretning om de personer, der er begravet på familiegravstedet på Kalundborg Kirkegård. (Beretningen kan for eksempel benyttes som en slags ”audioguide” på en sommerudflugt til Kalundborg!)

Også linket ”Slægten Lawaetz’s historie” kommer snarest til at rumme flere store og små beretninger om familiemedlemmers liv og virke.

Tak til Jens Henrik Gabe for velvillig og kyndig bistand med hjemmesiden.

Stamtavlen

Erik Anders Lawaetz har stadig det store og vigtige hverv med at opdatere stamtavlen og samle mailadresser.

Har du opdateringer, så send meddelelserne til Erik – for eksempel gennem hjemmesidens skrivefelt.

En komplet stamtavle i pdf-format kan rekvireres mod et beskedent beløb ved at sende en meddelelse til Erik på mail: stamtavle(at)familien-lawaetz.dk

Ændring i legatbestyrelsens sammensætning:

Med virkning fra årsskiftet 2013-14 har Carl Gabe anmodet om at træde ud af legatbestyrelsen. Carl bliver for hurtigt træt, og ønsker derfor, at yngre kræfter træder til.

Vores førstesuppleant, Katrine Lawaetz, som nu i en årrække har ført legatets regnskab og også ordnet hjemmesiden, træder således ind i legatbestyrelsen, og Carl Martin Gabe er herefter førstesuppleant. Han har allerede et stykke tid deltaget i legatets arbejde.

Heldigvis har Carl Gabe sagt ja til at fortsætte som suppleant. Carl har jo været med i legatebestyrelsen i noget, der kan kaldes en menneskealder. Han har en helt enestående viden om familien. En viden han glad og gerne deler ud af, og som det ville være svært at skulle undvære. Fortællingerne binder familien sammen!

Der skal lyde EN  STOR TAK til Carl for den uvurderlige indsats i legatet – bl.a. et stort arbejde omkring gravstederne og bidrag med gode fortællinger og kloge synspunkter. Det skal nævnes, at Carl stadig lægger hus til et spændende arkiv  – billeder og bøger – om familien.

 

 

Med disse ord vil vi sende mange hilsener og ønske et godt 2014 til hele familien fra

 

 

LEGATBESTYRELSEN

  • §  Marianne Lawaetz (formand og slægtsbog) A.10.4.5
  • §  Erik Anders Lawaetz (stamtavle og e-mailliste) A.8.3.1.2
  • §  Katrine Lawaetz (hjemmeside og regnskab) A.6.2.1.1.1

 

 

Samt suppleanterne:

  • §  Carl Martin Gabe A.8.6.5.2.
  • §  Carl Lawaetz Gabe (arkiv) A.8.6.2