Nyhedsbrev 2017 fra Legatbestyrelsen

Nyhedsbrev fra Det Otto Lawaetz-eske Familielegat dec. 2017

Kære familiemedlemmer

I forlængelse af legatets nyhedsbrev fra juni 2017 kan vi meddele, at der nu arbejdes aktivt på at få genudgivet den udsolgte slægtsbog*.(Er man ny læser af legatets nyhedsbrev, kan de forrige 5 års nyhedsbreve findes på familiens hjemmeside: familien-lawaetz.dk. Her findes bl.a. omtale af diverse familiebøger, der endnu er til salg.)

Vi har kontakt til en forlægger, som først i det nye år vil give os en aktuel pris på at få slægtsbogen genoptrykt. Vi har begrundet forhåbning om, at prisen ikke er steget siden 2013, hvor prisen var 55.000 kr.

Der bliver jævnligt spurgt efter bogen, så derfor skulle det gerne lykkes gennem familiedonationer at få stablet midlerne på benene og få genudgivelsen sat i værk i løbet af 2018.

Faktisk er der også jævnligt spurgt til en engelsk udgave af slægtsbogen – bl.a. fra Vestindien. Derfor har vi fra samme forlag indhentet et tilbud på at få bogens tekst oversat til engelsk. Uden selve trykningen beløber en oversættelse sig til 42.500 kr. Kunne det på mirakuløs vis – eller måske også ved hjælp af fondsmidler og andre glade givere – lykkes os at skaffe disse midler til oversættelsen, ville det være en kærkommen anledningen til at knytte familiebåndene tættere sammen verden over.

En særlig nyhed:

Da vi i legatbestyrelsen også gerne vil fremme muligheden for at familiens stamtavle løbende får tilsendt opdateringer, har vi besluttet, at alle, der donerer min. 100 kr. til legatet, som kvittering og tak automatisk får tilsendt en opdateret stamtavle i pdf-format. Større donationer modtages naturligvis med glæde! (Takkesvar med stamtavle forudsætter, at man ved bankindbetalingen opgiver sin mailadresse.)

Stamtavlen og e-mailadresserne opdateres af Nikolaj Lorentzen A.8.3.4.1. Rettelser til stamtavlen samt opdateringer af mailadresser kan ske gennem familiens hjemmeside: stamtavle@familien-lawaetz.dk, så går der direkte besked til Nikolaj.

Legatets nye kontonummer i Jyske bank er 5066 1521091.

Man er velkomme til at øremærke sin donation til bogudgivelse og/eller oversættelse.

Med disse ord vil vi sende jer de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 2018.

Mange hilsener fra Legatbestyrelsen:

Marianne Lawaetz (formand, hjemmeside og salg af bøger) A.10.4.5

Erik Anders Lawaetz (kasserer) A.8.3.1.2

Carl Martin Gabe A.8.6.5.2

Samt suppleant:

Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2

PS

HUSK at næste familiesammenkomst bliver lørdag den 25. maj 2019 på Refsnæsgården.

 *Slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”, som første gang udkom i 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929, blev i 1979 genoptrykt i endnu 500 eksemplarer. Nu er 2. oplag udsolgt, så tiden nærmer sig for alvor til endnu en genoptrykning.

Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation blandt andet ad denne vej kan få øje på deres rødder og historier om dem, der er gået forud. Af samme grund er bogen også af flere familiemedlemmer benyttet som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere. Måske er bogen en endnu mere oplagt gave til konfirmander, til 18-års fødselsdage – eller til bryllupsgave!

Skal en genoptrykning af slægtsbogen blive en realitet, må det være vores fælles opgave at fremskaffe midler til dette. I 2013-priser ville denne genoptrykning af 500 bøger beløbe sig til 55.000 kroner. Hvis bogen skal genudkomme i 2018, må midlerne nødvendigvis rejses via donationer.

Så hvis du, kære læser, også synes, at det er en god ide, at vi snart genoptrykker slægtsbogen til glæde også for de kommende generationer, kan du sende et bidrag til legatkontoen og dermed hjælpe processen på vej.