Redningsaktion for den første Lawaetz’ers gravminde.

Den første Lawaetz’er (med ae), der bosatte sig i Kongeriget Danmark i 1837, Carl Wilhelm Lawaetz, ligger begravet på Gjellerup Kirkegård ved Herning. Carl Wilhelm er faktisk for-far til alle danske Lawaetz’ere, der staves med ae.
Carl Wilhelm døde fra hustruen, Sofie, og fem børn i en alt for ung alder i 1849, og hans grav har familien kunnet besøg i nu mere end 174 år!

På graven står et meget sjældent og bevaringsværdigt støbejernskors, som familiemedlemmer i alle disse år samvittighedsfuldt har gjort deres bedste for at vedligeholde.

I sensommeren 2022 kunne man desværre konstatere, at gravkorset nu var så voldsomt medtaget, at der måtte professionel bistand til, hvis korset skulle bevares for eftertiden. Tre af landets dygtigste konservatorer vurderede uafhængigt af hinanden, at det sjældne og bevaringsværdige gravkors var under nedbrydning, og at der burde handles hurtigt, hvis korset skulle reddes og bevares. De anbefalede alle tre en professionel korrosionsbeskyttende behandling, og det billigste tilbud på denne restaurering var på 51.000 kr.

Ansvaret for Carl Wilhelms gravsted er bundet til fundatsen til Det Otto Lawaetz-eske Familielegat. Otto Lawaetz fra Refsnæsgården er ældste søn af Carl Wilhelm og Sofie, og legatet har også ansvaret for at bevare Sofies og Ottos plus hans to hustruer Charlotte og Katinkas gravsteder i Kalundborg og på Røsnæs.

Legatets årlige renteafkast på for tiden ca 7.000.kr. rakte desværre slet ikke til at finansiere denne bevaringsopgave. Legatet fik desuden afslag på to søgte fonde, så i maj 2023 iværksattes en indsamling inden for familien. Den forløb over al forventning, og i løbet af sommeren blev der indsamlet 44.500 kr. Restaureringsabejdet kunne sættes i gang.

FLOT OG STOR, STOR TAK for den fine opbakning. Et smukt udtryk for familiefællesskab.

I nogle tørvejrsdage i august og september 2023 udført en korservator fra Konserveringscenter Vejle en omhyggelig restaurering af korset: forsigtig afrensning, der blotlagde smukke og interessante detaljer; grundig påsmøring af korrosionsbeskyttende rustprimer (det orange lag); grafitholdig barrieremaling (det grå lag) og endelig sort slutmaling med hvid opmaling af den interessante tysksprogede inskription.
Her på hjemmesiden under ”gravsteder” kan man finde to billedserier fra Gjellerup: gravkorset før og gravkorset under istandsættelsen.

Kommer man på Herningegnen, er Gjellerup Kirkegård og kirke i øvrigt virkelig et besøg værd. Carl Wilhelms gravsted finder man stik øst for kirken tæt ved kirkegårdsmuren og den lille parkering.
Det kan desuden anbefales også at besøge både Herningsholm, nu museum, og Møltrup, hvor Carl Wilhelm og siden hans enke og sønner virkede som henholdsvis mejeriforpagtere og for Møltrups vedkommende også forpagter af hele hovedgården. (Carl Wilhelm og familiens liv på Herning-egnen kan man læse om i slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans liv og gerning tillige med blade af slægten Lawaetz’s historie” på siderne 42-76)
God fornøjelse!

Marianne Lawaetz

Udgivet i Ukategoriseret | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev 2023

Nyhedsbrev fra Det Otto Lawaetz-eske Familielegat dec. 2022

Kære familie.

Familielegatets bestyrelse er meget taknemmelig over, at det ved hjælp af gode donationer fra rigtig mange familiemedlemmer fra alle grene af slægten i ind- og udland lykkedes at sikre bevaring af gravmindet over vores fælles forfar Carl Wilhelm Lawaetz – den første Lawaetz’er, der i 1838 med sin familie bosatte sig i Kongeriget.
STOR TAK TIL ALLE JER, DER PÅ DENNE MÅDE HAR VÆRET MED TIL AT BEVARE DET FYSISKE MINDE OM SLÆGTENS FØRSTE TID I KONGERIGET.

Alle donationer til legatet og til gravstederne har vi kvitteret med at sende en opdateret stamtavle til giverne.

Stamtavlen og e-mailadresserne opdateres stadig af Nikolaj Lorentzen A.8.3.4.1.
I opfordres til fortsat at sende rettelser til stamtavlen samt opdateringer af mailadresser gennem familiens hjemmeside: familien-lawaetz.dk plus linket stamtavle@familien-lawaetz.dk, så går der direkte besked til Nikolaj.

Er man i øvrigt interesseret i fortællinger om familien samt diverse billeder, vil det være en god ide at besøge samme familie-hjemmeside.

Måske er der lige her og nu nogle af jer, der mangler en gaveide? Så er her et eller flere emner, der eventuelt kan overvejes:

Slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie” udkom som det nok er mange bekendt første gang med 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929. Bogen er for et par år siden udkommet i et tredje oplag.
Også det nye oplag er nummereret, og det er med samme fornemme format som første og andet oplag – fast indbundet med gråt lærredsbind og guldtryk. Bogen kan erhverves for 250 kr.

Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation også ad denne vej kan få øje på deres rødder og fortællinger om dem, der er gået forud. Af samme grund er bogen også af flere familiemedlemmer benyttet som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere. Måske er bogen en endnu mere oplagt gave til konfirmander, til 18-års fødselsdage – eller som bryllupsgave! – eller nu som julegave!

Da første og andet oplag af slægtsbogen udkom med en trykt stamtavle indlagt, vil der med køb af en bog fra tredje oplag blive tilsendt en opdateret stamtavle i PDF-format.

Endnu en familiebog (et hæfte på 72 sider) – om en af Ottos sønner (Carl A.8) – har legatets bogsalg stadig få eksemplarer af: ”Carl Lawaetz, Kaalund Kloster, 1868-1944”. Denne bog kan købes for 100 kr.

Senest har legatet fået mulighed for at tilbyde endnu et hæfte (på 85 sider): Ludolph Gabe. Københavns Valgmenigheds første formand. Hans selvbiografi. Kort genfortalt af pastor emer. N.A. Jensen. Dette hæfte kan erhverves for 50 kr.

Bøgerne kan bestilles hos mig, legatets formand, Marianne Lawaetz. Købere kan benytte hjemmesidens link til legatet: legat@familien-lawaetz.dk
Ved bogbestillinger bedes foruden postadresse oplyst både mailadresse og telefonnummer.

Det festudvalg, der gennem de sidste mange år har arrangeret familiesammenkomsterne, har bedt Legatbestyrelsen om atter at minde om, at næste familiesammenkomst bliver på Falkensteen lørdag den 24. maj 2025. Herom meget mere senere.
Måske var det en god ide at sætte kryds i kalenderen allerede nu!

Med disse ord vil jeg på legatbestyrelsens vegne sende jer alle de varmeste og bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 2024.

Mange hilsener

Marianne Lawaetz

Legatbestyrelsen:
Marianne Lawaetz (formand, hjemmeside og salg af bøger) A.10.4.5
Erik Anders Lawaetz (kasserer) A.8.3.1.2
Carl Martin Gabe A.8.6.5.2

Samt suppleant:
Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2

Udgivet i Ukategoriseret | Skriv en kommentar

Stamtavle og mailadresser

Under fanebladet Stamtavlen findes en mailkontakt til Nikolaj Lorentzen, der står for Lawaetzfamiliens stamtavle samt for indsamling af E-mail adresser.
Derfor: Hvis du ønsker at modtage indbydelse til næste familiesammenkomst på E-mail eller har du tilføjelser og rettelser til stamtavlen, så send endelig en mail til Nikolaj. Uden jeres input ift. kærester, giftemål, fødsler og dødsfald kan vi ikke holde stamtavlen up to date :-).

Udgivet i Ukategoriseret | Skriv en kommentar

Slægtsbogen kan nu atter købes

Slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”er nu atter genoptrykt.

Denne tredje udgave af slægtsbogen fremstår – som den oprindelige – meget, meget smukt indbundet i gedigent lærredsbind med guldtryk. Også denne udgave vil være nummereret. Der er genoptrykt 500 eksemplarer.

Slægtsbogen koster 250 kr.                                              

Da de to forrige udgaver af slægtsbogen udkom med en trykt og opdateret stamtavle indlagt, har vi i legatbestyrelsen besluttet, at man ved køb af den aktuelle udgave af slægtsbogen får tilsendt en nu efterhånden ret omfangsrig og digital udgave af den nyest opdaterede stamtavle.

Bogen kan bestilles hos mig, legatets formand, Marianne Lawaetz. Købere kan maile til legatet: legat@familien-lawaetz.dk 

Skal bogen / bøgerne sendes i Danmark, kommer der 74 kr. på prisen til emballage- og forsendelsesomkostning, men har man mulighed for at afhente bogen/bøgerne hos mig i Sorø, sparer man forsendelsesudgifterne!

Slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”, udkom første gang i 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929, og den blev i 1979  første gang genoptrykt i endnu 500 eksemplarer.

Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation blandt andet ad denne vej kan få øje på deres rødder og historier om dem, der er gået forud. Af samme grund er bogen også af flere familiemedlemmer benyttet som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere. Måske er bogen en endnu mere oplagt gave til konfirmander, til 18-års fødselsdage – eller til bryllupsgave!

Mange hilsener på legatbestyrelsens vegne

Marianne Lawaetz

Udgivet i Ukategoriseret | Skriv en kommentar