Nyhedsbrev 2016 fra Legatbestyrelsen

   Nyhedsbrev fra Det Otto Lawaetz-eske Familielegat dec. 2016      

Kære familiemedlemmer

Donationer og gravsteder Legatet har haft et helt forrygende år. I 2016 modtog legatet fra familien donationer på hele 123.900 kroner. Fantastisk og enestående! TUSIND, TUSIND TAK TIL DE GODE GIVERE!

Det er således med stor taknemmelighed og glæde – og også med lidt stolthed, at vi i bestyrelsen hermed har fået mulighed for på fornemste vis at leve op til fundatsens ord om at vedligeholde i god stand og forny familiegravstederne [1]* på længst mulig tid.

Takket være især den helt enestående donation på 120.000 kroner fik vi mulighed for at ”fremtidssikre” alle tre gravsteder helt frem til henholdsvis 2066 og 2057. Med denne donation kunne vi desuden gennemføre en restaurering af de to flotte og bevaringsværdige sandstens- og marmorgravmæler på Kalundborg Kirkegård og på Refsnæs Kirkegård i Ulstrup. (Se evt. billedserien på hjemmesiden familien-lawaetz.dk)

Familiesammenkomst

Resultatet af istandsættelserne af gravstederne var afsluttet 15. maj og kunne således beundres på familiedagen på Refsnæs den 21. maj, hvor ca. 120 medlemmer af Lawaetz-familien hyggede sig med hinanden på Refsnæsgården og i Fiskerhuset.

Festudvalget fik mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne på Lawaetz’er-dagen, så det blev kort efter besluttet, at næste familiesammenkomst bliver lørdag den 25. maj 2019 ligeledes på Refsnæsgården.

 Om kort tid vil det være muligt at se billeder fra Lawaetz’er-dagen på familiens hjemmeside familien-lawaetz.dk

 Slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”, som første gang udkom i 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929, blev i 1979 genoptrykt i endnu 500 eksemplarer. Nu er 2. oplag også udsolgt, så tiden nærmer sig for alvor til endnu en genoptrykning.

Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation blandt andet ad denne vej kan få øje på deres rødder og historier om dem, der er gået forud. Af samme grund er bogen også af flere familiemedlemmer benyttet som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere. Måske er bogen en endnu mere oplagt gave til konfirmander, til 18-års fødselsdage – eller til bryllupsgave!

Skal en genoptrykning af slægtsbogen blive en realitet, må det være vores fælles opgave at fremskaffe midler til dette. I 2013-priser ville denne genoptrykning af 500 bøger beløbe sig til 55.000 kroner. Hvis bogen skal genudkomme indenfor en overskuelig årrække, må midlerne nødvendigvis rejses via donationer.

Så hvis du, kære læser, også synes, at det er en god ide, at vi snart genoptrykker slægtsbogen til de kommende generationer, kan du sende et bidrag til legatkontoen og dermed hjælpe processen på vej.

 Bidrag til legatet kan indbetales direkte via en bankoverførsel til bankkonto: Reg. nr. 2045 Konto nr. 8680 210 692.

 Opgiver du ved indbetalingen din mailadresse (og naturligvis også gerne stamtavlenummer), har vi mulighed for at sende dig en bekræftelse på modtagelse af bidraget. (Man er velkommen til at ”øremærke” sin donation til ”bøger”!)

Bogsalg

Andre familiebøger kan stadig købes hos legatets formand, Marianne Lawaetz, Sorø. Købere kan benytte hjemmesidens link til legatet. (familien-lawaetz.dk)

Her kan man for 100 kr. erhverve sig bogen  ”Herman Lawaetz, et tidsbillede”, udgivet i anledning af Bagsværd Kostskoles 100 års jubilæum. Herman var søn af Otto, forfatter til bl.a. omtalte slægtsbog om faderen, og han var en årrække præst på St .Croix. Af denne bog har vi nu 8 eksemplarer til salg.

Endnu en familiebog om en af Ottos sønner er kommet i legatets bogsalg: ”Carl Lawaetz, Kaalund Kloster, 1868-1944”. Legatet har af Carls børnebørn fået doneret 30 eksemplarer, som ligeledes sælges for 100 kr. stykket.

Hjemmesiden

På omtalte hjemmeside familien-lawaetz.dk kan man foruden nyheder læse om en del familiemedlemmers liv, og man kan få indblik i andet historisk stof, der drejer sig om familien. Går man for eksempel ind på linket ”Familiegravsteder”, er der en fyldig og rigt illustreret beretning om de personer, der er begravet på familiegravstedet på Kalundborg Kirkegård.

Skulle du have lyst til at bidrage med historisk materiale, billeder eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte Marianne Lawaetz ved at benytte legatets mailadresse: legat@familien-lawaetz.dk.

Hjemmesidens tekniske bistand ydes stadig af Jens Henrik Gabe, og det er vi meget taknemmelige for.

Familiearkiv

Carl Gabe på Råbæksholm opbevarer et spændende familiearkiv, der især består af fotografier både af familiesammenkomster og andre begivenheder. Tiden er nok inde til, at en del af materialet digitaliseres og evt. lægges på hjemmesiden. Vi håber på bistand fra et par familiemedlemmer til dette arbejde.

Skulle andre i familien have lyst til at bidrage til arkivet med billeder eller andre genstande, kan henvendelsen ske til Carl eller til et andet medlem af legatbestyrelsen.

Stamtavlen

Indtil en afløser er fundet, er det stadig Erik Anders Lawaetz, der har det store og vigtige hverv at opdatere stamtavlen og at samle mailadresser.

Har du opdateringer eller mailadresseændringer, så send meddelelserne til Erik – for eksempel gennem hjemmesidens skrivefelt.

En komplet stamtavle i pdf-format kan rekvireres for 50 kr. ved at sende en meddelelse til Erik på mail stamtavle(at)familien-lawaetz.dk

 Ændringer i legatbestyrelsens sammensætning

Med legatbestyrelsens møde i november 2016 fratrådte legatets kasserer og hjemmesideansvarlige, Katrine Lawaetz, sine poster i bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til Katrine for arbejdet for familielegatet.

Carl Martin Gabe indtræder i bestyrelsen, Erik Anders Lawaetz overtager regnskabet, og Marianne Lawaetz tager sig – med bistand af Jens Henrik Gabe – af hjemmesiden.

Med disse ord vil vi sende jer de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 2017.

Mange hilsener fra Legatbestyrelsen:

Marianne Lawaetz (formand, hjemmeside og salg af bøger) A.10.4.5

Erik Anders Lawaetz (kasserer, stamtavle og e-mailadresser) A.8.3.1.2

Carl Martin Gabe A.8.6.5.2

Samt suppleant:

Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2

 

[1] *Centralt i fundatsen for Det Otto Lawaetz-eske Familielegat står, at ”det paahviler bestyrelsen stedse at lade vedligeholde i god Stand det nuværende Familiegravsted paa Refsnæs Kirkegaard, hvor O. Lawaetz ligger begravet, O. Lawaetz’s faders Gravsted paa Gjelerup Kirkegaard og O. Lawaetz’s Moders Gravsted paa Kalundborg Kirkegaard. – Gravstederne skal fornys paa længst mulig Tid, om mulig for bestandig.”