Nyhedsbrev 2014 fra Legatbestyrelsen

December 2014

Kære familiemedlemmer

 Hermed nyt fra Det Otto Lawaetz-eske Familielegat for året 2014:

 Legatet har haft et stille år, hvor vi har holdt udgifterne på et minimum – imens vi sparer op til en eventuel genudgivelse af slægtsbogen.

Mange kender nok allerede slægtsbogen med titlen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”.

Det er en interessant og velfortalt beretning om slægten tilbage til år ca 1700; forklaring på familievåbenet og ikke mindst en smuk og spændende fortælling om Otto Lawaetz fra Refsnæsgården. Ham med de 23 børn!

Bogen er en rigtig god mulighed for, at også de kommende generationer kan få større viden om Lawaetz-ere tilbage i tiden.

Bogen blev udgivet i 1929 i 500 nummererede eksemplarer.

I 1970-erne var bogen imidlertid udsolgt og blev derfor i 1979 genoptrykt i endnu 500 nummererede eksemplarer.

I skrivende stunder der igen kun ganske få eksemplarer tilbage af den genoptrykte slægtsbog fra 1979.Disse er til salg for 300 kr. pr. stk. og kan stadig købes hos legatets formand, Marianne Lawaetz, Sorø. Købere kan benytte hjemmesidens link til legatet. (familien-lawaetz.dk)

På samme link kan man også for 100 kr. erhverve sig bogen  “Herman Lawaetz, et tidsbillede”, udgivet i anledning af Bagsværd Kostskoles 100 års jubilæum. Af denne bog har vi 15 eksemplarer til salg.

Som nævnt i nyhedsbrevet sidste år vil en genoptrykning i 2013-priser koste 55.000 kr., så hvis projektet skal blive til noget,  håber vi, at ALLE, der synes, at det er godt, at vi genoptrykker slægtsbogen til de kommende generationer, også vil sende et bidrag  til legatkontoen – stort eller lille.

MÅSKE SKULLE DU GØRE DET MED DET SAMME, SÅ DU HUSKER DET!!!

Bidrag til legatet kan indbetales direkte via en bankoverførsel til bankkonto: Reg. nr. 2045 Konto nr. 8680 210 692. Opgiver du ved indbetalingen din mailadresse (og naturligvis også gerne stamtavlenummer), har vi mulighed for at sende dig en bekræftelse på modtagelse af bidraget.

I det forgangne år har vi med stor tak modtaget to donationer fra familiemedlemmer på tilsammen 7.000 kr.

Den oprindelige del af Legatets midler er bundet i sikre og lange obligationer, hvis afkast er med til at sikre bevarelse og vedligeholdelse af familiegravstederne på Refsnæs, i Kalundborg og i Gjellerup (se evt. mere om gravstederne på hjemmesiden: familien-lawaetz.dk))

Dette år har ikke givet anledning til uddeling af legatportioner, og der har heller ikke været ansøgninger.

Til slut vil vi også i år minde familien om vores stamtavle. Er der sket forandringer hos jer i den nære familie, bedes I sende Erik Anders Lawaetz opdateringerne – gerne gennem hjemmesidens skrivefelt.

Vi minder også om, at en komplet og – i det omfang oplysningerne er indgået – opdateret stamtavle i pdf-format kan købes for 50 kr. ved at sende en meddelelse til Erik på mail: stamtavle(at)familien-lawaetz.dk

Med disse ord vil vi sende mange hilsener og ønske glædelig jul og et godt 2015 til hele familien fra

LEGATBESTYRELSEN:

Marianne Lawaetz (formand og salg af bøger) A.10.4.5

Erik Anders Lawaetz ( stamtavle og e-mailadresser) A.8.3.1.2

Katrine Lawaetz ( hjemmeside og regnskab) A.6.2.1.1.1

Samt suppleanterne:

Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2 og

Carl Martin Gabe A.8.6.5.2

HUSK næste familiesammenkomst, som bliver på Refsnæsgården lørdag den 21. Maj 2016