Otto Lawaetz

Otto Friederich Christian Anton Lawaetz blev født 16. oktober 1829 som ældste søn af mejeriforpagter Carl Wilhelm Lawaetz i Bünzen i Holsten.

Han blev uddannet landmand og mejerist. Kom i 1858 til Sjælland for at forpagte mejeriet på Birkendegård ved Kalundborg. Købte 1866 Refsnæsgård vest for Kalundborg og erhvervede et stykke tid efter Kalundborg Slots Ladegård (Kålundkloster).

      

Han var meget engageret i det lokale foreningsliv, gik meget op i at uddanne de unge, var selv en af tidens dygtigste landmænd og delte gerne ud af sin viden. Otto Lawaetz havde mange landvæsenselever, der blev oplært i moderne intensiv landbrug og moderne mejeridrift. Han talte ofte og gerne om sit fag, samt skrev en del artikler og et par bøger om emnet, deltog i det filantropiske foreningsliv på egnen og var en af de første lægmænd i Indre Mission.

Børn og svigerbørn stiftede på Otto Lawaetz’s 75 års fødselsdag Det Otto Lawaetz-eske Familielegat, der har til formål at bevare familiens gravsteder om muligt for bestandigt, samt at understøtte unge familiemedlemmer under uddannelse.

Otto Lawaetz var far til 16 børn, hvoraf præst og forfatter Herman Lawaetz var en af dem, og han tog desuden sin afdøde brors 7 børn til sig på Refsnæsgården.

Otto Lawaetz døde lørdag den 6. juni 1914 i København og ligger begravet på Røsnæs Kirkegård ved Kalundborg.