Slægten Lawaetz’s historie

I Gyldendals Store Danske Encyclopædi beskrives slægten således:

“Lawaetz, Slægten, hvis navn formenes at være af bøhmisk oprindelse, føres tilbage til proviantforvalter i Rendsborg, justitsråd Heinrich Frantz L. (-1762).”

I slægtsbogen: Otto Lawaetz 1829-1929 er de tidligste Lawaetzere beskrevet:

Heinrich Franz Lawätz (Justitsraad og kgl. Proviantkommisær i Rendsborg) d. 1762. Heinrich fik 4 sønner.

Den ældste søn Christian Otte Lawætz (Etatsråd og deputeret i økonomi- og commercekollegiet i København) f. 1745 blev stamfader til den del af slægten, der staver Lawætz med æ (stamtavle F).

Den yngste søn Ferdinand Otto Volrath Lawaetz (ejer af Bramstedt og postmester) f. 1751 blev stamfader til den del af familien, der staver Lawaetz med ae.

Ferdinand Otto Volrath Lawaetz blev far til Andreas Hinrich Christian Lawaetz (kaptajn, overkrigskomissær i Oldenburg) f. 1778 . Med sin første kone fik han sønnen Carl Wilhelm Lawaetz (mejeriforpagter på Bjødstrup).

Af Carl Lawaetz’s 5 sønner fortsætter slægten efter de 3 ældste: Otto Friederich Christian Anton Lawaetz (stamtavle A), Heinrich Christian Sophus Lawaetz (stamtavle B) og Friederich (Fritz) August Lawaetz (stamtavle C).

 

Bogen kan erhverves hos legatbestyrelsen.