Nyhedsbrev fra legatbestyrelsen dec. 2022

Nyhedsbrev fra Det Otto Lawaetz-eske Familielegat dec. 2022

Kære familiemedlemmer

Familielegatets for tiden største og meget aktuelle opgave er ifølge fundatsen at vedligeholde familiegravstedet på Refsnæs, hvor Otto Lawaetz er begravet, og hans forældres gravsteder i henholdsvis Kalundborg og Gjellerup ved Herning. [1]

En smuk opgave, som legatets bestyrelse med glæde og efter bedste evne lægger et omfattende arbejde i. På denne måde får alle Lawaetz-efterkommere mulighed for at hædre og mindes de første Lawaetz-ere, der i 1838 fra Holsten bosatte sig i Kongeriget.

Gravstederne er efterhånden temmelig gamle. Det ældste, det på Gjellerup kirkegård, er fra 1849.

Takket være en helt enestående donation på 120.000 kr. i 2016 fra et anonymt familiemedlem, fik legatet dengang mulighed for at ”fremtidssikre” alle tre gravsteder med legat-aftaler helt frem til 2057 0g 2066. Samtidig fik vi mulighed for at gennemføre en meget tiltrængt, professionel restaurering af de to bevaringsværdige og meget smukke sandstens- og marmorgravmæler på Kalundborg Kirkegård og på Refsnæs Kirkegård. (Se evt. billedserien på hjemmesiden familien-lawaetz.dk )

I det forløbne år har det vist sig, at der nu venter legatet endnu en stor restaurerings-opgave.

Det helt enestående smedejernskors fra 1849 på Gjellerup Kirkegård [2]– korset over Ottos far, Carl Wilhelm Lawaetz – er for medtaget til, at vi kan nøjes med blot at male korset.

Der må en konservator med speciale i bevaring af metaller til at sikre, at det fysiske minde om denne første Lawaetz’er i Kongeriget ikke går tabt.

For at få overblik over opgavens omfang har vi nu med hjælp fra Uldalls Jernstøberi, Morsø Jernstøberi og Morsø Støberimuseum fået kontakt til en konservator på Museum Salling, og hun vil i begyndelsen af det nye år se på gravstedet og lave os et overslag over opgaven.

Hvordan denne restaurering af smedejernskorset over Carl Wilhelm skal finansieres, står endnu hen i det uvisse…

Den nuværende økonomiske krise har som alle andre steder ramt legatet forholdsvis hårdt. På grund af kurstab er den samlede formue derfor lige nu gået en del ned. Legatets indtægter (afkast af værdipapirer, donationer fra familien og bogsalg ) beløber sig i år til små 6.000 kr., og det er udelukkende disse indtægter, legatet kan benytte til vedligeholdelse mm…

Skulle nogen fra familien derfor have lyst til at fortsætte den smukke tradition med at donere et beløb – mindre eller stort – til familielegatet, er legatets kontonummeri Jyske Bank: 5066  1521091

Alle bidrag vil være særdeles nyttige for legatets fortsatte virke og modtages med stor tak. Man er velkommen til at øremærke donationen ”Gjellerup”.

Opgiver man ved indbetalingen sin mailadresse, har vi mulighed for at sende en bekræftelse på modtagelse af bidraget. Samtidig vil vi, for fortsat at styrke familiefællesskabet, foranledige, at giveren får tilsendt en opdateret stamtavle i PDF-format.

—————

Vi minder om, at stamtavlen og e-mailadresserne opdateres af Nikolaj Lorentzen A.8.3.4.1. Rettelser til stamtavlen samt opdateringer af mailadresser kan ske gennem familiens hjemmeside: familien-lawaetz.dk plus linket stamtavle@familien-lawaetz.dk, så går der direkte besked til Nikolaj.

Er man i øvrigt interesseret i fortællinger om familien, vil det være en god ide at besøge samme familie-hjemmeside.

Vi vil også stadig minde om slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”, som udkom første gang med 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929. Bogen er nu udkommet i en tredje oplag.

Også det nye oplag er nummereret, og det er med samme fornemme format som første og andet oplag – fast indbundet med gråt lærredsbind og guldtryk. Bogen kan erhverves for 250 kr.

Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation også ad denne vej kan få øje på deres rødder og fortællinger om dem, der er gået forud. Af samme grund er bogen også af flere familiemedlemmer benyttet som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere. Måske er bogen en endnu mere oplagt gave til konfirmander, til 18-års fødselsdage – eller som bryllupsgave! – eller julegave!

Bogen kan bestilles hos mig, legatets formand, Marianne Lawaetz. Købere kan benytte hjemmesidens link til legatet: legat@familien-lawaetz.dk eller min mail: mariannelawaetz@gmail.com

Da første og andet oplag af slægtsbogen udkom med en trykt stamtavle indlagt, vil der med køb af en bog fra tredje oplag blive tilsendt en opdateret stamtavle i PDF-format.

Endnu en familiebog – om en af Ottos sønner (Carl A.8) – er kommet i legatets bogsalg: ”Carl Lawaetz, Kaalund Kloster, 1868-1944”. Legatet har af Carls børnebørn fået doneret 30 eksemplarer. Denne bog kan ligeledes bestilles hos mig – for 100 kr. stykket.

Også i år er legatbestyrelsen blevet bedt om at sende en hilsen fra det festudvalg, der gennem de sidste mange år har arrangeret familiesammenkomster. Det er med glæde og forventning at det nu kan meddeles, at næste familiesammenkomst bliver på Falkensteen lørdag den 24. maj 2025. Herom meget mere senere.

Med disse ord vil jeg på legatbestyrelsens vegne sende jer alle de varmeste og bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 2023.

Mange hilsener

Marianne Lawaetz

Legatbestyrelsen:

Marianne Lawaetz (formand, hjemmeside og salg af bøger) A.10.4.5

Erik Anders Lawaetz (kasserer) A.8.3.1.2

Carl Martin Gabe A.8.6.5.2

Samt suppleant:

Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2

Festudvalget består af

Clara Lawaetz (formand) A.8.3.6.

Carl Lawaetz Gabe  A.8.6.2.

Marianne Lawaetz  A.10.4.5.

Charlotte Kirstine Gabe Westen  A.8.6.2.1.                                                                                        

Camilla Nøjgaard  A.8.3.2.4.

Nikolaj Lorentzen (stamtavle og mailadresser)  A.8.3.4.1.

Aage Louis Lawaetz  A.8.7.4.

Mads Lawaetz A.10.4.5.2.


[1] FUNDATS FOR DET OTTO LAWAETZ-ESKE FAMILIELEGAT. § 6:

Det paahviler Bestyrelsen stedse at lade vedligeholde i god Stand det nuværende Familiegravsted paa Refsnæs Kirkegaard, hvor O. Lawaetz ligger begravet, O. Lawaetz’s Faders Gravsted paa Gjellerup Kirkegaard og O. Lawaetz’s Moders Gravsted paa Kalundborg Kirkegaard. – Gravstederne skal fornys paa længst mulig Tid, om muligt for bestandig.

[2] Se korset og beskrivelse på hjemmesidens link “Familiegravsteder”