Nyhedsbrev 2015 fra Legatbestyrelsen

 

Kære familiemedlemmer

Hermed nyt fra Familielegatet for året 2015 – et helt specielt år for legatet!:

Legatbestyrelsens opgave har som bekendt de seneste mange år først og fremmest været at forsøge at spare op til gravstedernes forlængelse og vedligeholdelse. En tålmodighedsopgave, da obligationernes afkast jo er meget lille i disse tider. Derfor er vi altid meget taknemmelige, når legatets rådighedsbeløb forøges med donationer fra familien. I år har vi modtaget donationer fra to personer, og gavebeløbet er på 1.300 kroner. Hjertelig tak for det.

For 2016 har vi allerede nu fået tilsagn om en donation på 120.000 kr. – fra en anonym giver. Med denne gave følger en ønske om, at pengene anvendes til bevarelse af gravstederne/renovering af gravstenene.

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at bestyrelsen med denne donation kan arbejde for at opfylde fundatsens opgaver og formål. Stor tak for det!

 

Endnu en langsigtet opgave, bestyrelsen arbejder med, er genoptryk af slægtsbogen, “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz Historie”. Bogen udkom i 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929 og blev genoptrykt i endnu 500 eksemplarer i 1979.

Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation kan finde sine egne rødder og forfædre i en levende historie. Bogen gives allerede nu af flere familiemedlemmer som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere eller ved barnedåb. Men bogen kunne også være en oplagt gave til for eksempel konfirmander, til 18-års fødselsdage eller til bryllupper…

Der er i skrivende stund kun 6 slægtsbøger tilbage af 2.oplag, og det er derfor vores opgave i fællesskab at samle sammen til et genoptryk, så vi kan fortsætte den gode tradition. I 2013-priser vil denne genoptrykning af 500 bøger beløbe sig til 55.000 kroner. Hvis bogen skal genudkomme indenfor en overskuelig årrække, må midlerne nødvendigvis rejses via donationer.

 

Bidrag til legatet kan indbetales direkte via en bankoverførsel til bankkonto: Reg. nr. 2045 Konto nr. 8680 210 692.

Opgiver man ved indbetalingen sin mailadresse (og også gerne stamtavlenummer), har vi mulighed for at sende en bekræftelse på modtagelse af bidraget. Man er velkommen til at ”øremærke” sin donation til bøger!

 

De 6 slægtsbøger er til salg for 300 kr. pr. stk. og kan købes hos legatets formand, Marianne Lawaetz, Sorø.  På samme link kan man også for 100 kr. erhverve sig bogen ”Herman Lawaetz, et tidsbillede”. Herman (A.6) var søn af Otto (A), forfatter af bl.a. omtalte slægtsbog og en årrække præst på St. Croix.  Af denne bog har vi 12 eksemplarer til salg.

Endnu en familiebog om en af Ottos sønner (Carl A.8) er kommet i legatets bogsalg: ”Carl Lawaetz, Kaalund Kloster, 1868-1944”. Legatet har for nylig fået doneret 30 eksemplarer, som ligeledes sælges for 100 kr. Tak til Carls børnebørn for denne boggave, som legatet med glæde sælger videre.

 

En ny og nutidig opgave, som bestyrelsen arbejder med – og i tråd med de forrige opgaver – er gennem de digitale medier at formidle slægtshistorierne samt at bidrage til at være bindeled og en samlende faktor i familien. Her arbejdes især med familiens hjemmeside (familien-lawaetz.dk) og nyhedsmails; men snart er muligvis også Facebook i spil…

 

Legatbestyrelsen samarbejder med festudvalget (delvis personsammenfald; men totalt adskilt økonomi!), der for tiden arbejder på højtryk for at arrangere næste familiesammenkomst, som bliver afholdt

på Refsnæsgården lørdag den 21. maj 2016.

 Der er ikke længe til, så sæt bare kryds i den nye kalender! Giv endelig invitationen videre til familiemedlemmer, som ikke bruger mail og hjemmeside!

Til slut vil vi også i år minde familien om vores stamtavle. Er der sket forandringer hos jer i den nære familie, bedes I sende Erik Anders Lawaetz opdateringerne – gerne gennem hjemmesidens skrivefelt.

Vi minder også om, at en komplet og – i det omfang oplysningerne er indgået – opdateret stamtavle i pdf-format kan købes for 50 kr. ved at sende en meddelelse til Erik på mail: stamtavle(at)familien-lawaetz.dk

 

Med disse ord vil vi sende jer alle de bedste ønsker for en glædelig jul og et godt 2016. På gensyn på Refsnæs til maj.

 

Mange hilsener fra LEGATBESTYRELSEN:

 

Marianne Lawaetz (formand og salg af bøger) A.10.4.5

Erik Anders Lawaetz ( stamtavle og e-mailadresser) A.8.3.1.2

Katrine Lawaetz ( hjemmeside og regnskab) A.6.2.1.1.1

 

Samt suppleanterne:

Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2 og

Carl Martin Gabe A.8.6.5.2