EKSTRAORDINÆRT nyhedsbrev fra Legatbestyrelsen august 2017

EKSTRAORDINÆRT Nyhedsbrev fra Det Otto Lawaetz-eske Familielegat AUGUST 2017

 Legatet har skiftet bank, og har dermed fået nyt kontonummer:

Vores nye bankkonto i Jyske Bank er 5066 1521091.

Da det nu er et år siden, at slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie” blev udsolgt, vil genoptrykning af omtalte bog indgå i Legatbestyrelsens fremtidige arbejde.

Derfor vil en lille omtale af bogen være på sin plads her:

Slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”, som første gang udkom i 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929, blev i 1979 genoptrykt i endnu 500 eksemplarer. Nu er 2. oplag også udsolgt, så tiden nærmer sig for alvor til endnu en genoptrykning.

 Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation blandt andet ad denne vej kan få øje på deres rødder og historier om dem, der er gået forud. Af samme grund er bogen også af flere familiemedlemmer benyttet som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere. Måske er bogen en endnu mere oplagt gave til konfirmander, til 18-års fødselsdage – eller til bryllupsgave!

Skal en genoptrykning af slægtsbogen blive en realitet, må det være vores fælles opgave at fremskaffe midler til dette. I 2013-priser ville denne genoptrykning af 500 bøger beløbe sig til 55.000 kroner. Hvis bogen skal genudkomme indenfor en overskuelig årrække, må midlerne nødvendigvis rejses via donationer.

Så hvis du, kære læser, også synes, at det er en god ide, at vi snarest genoptrykker slægtsbogen til de kommende generationer, kan du sende et bidrag til legatkontoen og dermed hjælpe processen på vej.

 Opgiver du ved indbetalingen din mailadresse (og naturligvis også gerne stamtavlenummer), har vi mulighed for at sende dig en bekræftelse på modtagelse af bidraget. (Man er velkommen til at ”øremærke” sin donation til ”bøger”!)

Bogsalg

Andre familiebøger kan stadig købes hos legatets formand, Marianne Lawaetz, Sorø. Købere kan benytte hjemmesidens link til legatet: legat@familien-lawaetz.dk

Her kan man for 100 kr. erhverve sig bogen  ”Herman Lawaetz, et tidsbillede”, udgivet i anledning af Bagsværd Kostskoles 100 års jubilæum. Herman (A.6) var søn af Otto (A), forfatter til bl.a. omtalte slægtsbog om faderen, og han var en årrække præst på St .Croix. Af denne bog har vi stadig 8 eksemplarer til salg.

Endnu en familiebog om en af Ottos sønner (Carl A.8) er kommet i legatets bogsalg: ”Carl Lawaetz, Kaalund Kloster, 1868-1944”. Legatet har af Carls børnebørn fået doneret 30 eksemplarer, som ligeledes sælges for 100 kr. stykket.

En særlig donation:

 Et lille legat, som var oprettet af samme Carl Lawaetz og som skulle gives til trofaste medarbejdere på Refsnæsgården, har nu nået sin ”udløbsdato”. Som et barnebarn af Carl skriver til os: ”Nu er den tid forbi og der lever heller ikke flere medarbejdere, som kunne være mulige aftagere … Jeg har foreslået, at man overfører beløbet (ca. 8.000 kr.) til “Det Otto Lawaetz’eske Familielegat” ”. Denne donation takker vi mange gange for.

Som det sidste skal meddeles, at der er sket endnu en ændringer i legatbestyrelsens opgavefordeling:

 Som nævnt i nyhedsbrevet for 2016 er Erik Anders Lawaetz A.8.3.1.2 blevet legatets kasserer. Vi har derfor fundet ham en afløser til stamtavlen og e-mailadresserne, som fremover opdateres af Nikolaj Lorentzen A.8.3.4.1. Rettelser til stamtavlen samt opdateringer af mailadresser kan således fortsat ske gennem familiens hjemmeside: stamtavle@familien-lawaetz.dk, så går der fremover direkte besked til Nikolaj.

Mange hilsener fra Legatbestyrelsen:

Marianne Lawaetz (formand, hjemmeside og salg af bøger) A.10.4.5

Erik Anders Lawaetz (kasserer) A.8.3.1.2

Carl Martin Gabe A.8.6.5.2

Samt suppleant:

Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2