Nyhedsbrevfra legatbestyrelsen dec. 2019

Nyhedsbrev fra Det Otto Lawaetz-eske Familielegat dec. 2019

Kære familiemedlemmer

2019 har været et af de meget stille år for familielegatet: Værdipapirer giver som bekendt kun beskedne afkast for tiden – for vores legat et afkast på små 2.000 kr. – og med en enkelt donation fra et familiemedlem, som vi takker meget for, er vi i bestyrelsen glade for at kunne imødekomme en enkelt ansøgning og uddele en legatportion på 2.000 kr.

Hermed kunne vi opmuntre og støtte en af de unge i familien, der i sin uddannelse via et praktikophold i udlandet er på vej til yderligere at dygtiggøre sig.

Lidt nostalgi:

I ”FUNDATSEN FOR DET OTTO LAWAETZ-ESKE FAMILIELEGAT” lyder teksten i post 9: ”De af Familiens Medlemmer, der måtte have Evne og Vilje dertil, tilskyder aarligt til Legatets Formaal mindst 5 – fem – Kroner, at indbetale…”

Og post 10 siger: ”Legatet kan foruden ved Bestemmelsen i Post 9 stedse forøges ved Arv, Gave m.m. …”

Legatet blev som bekendt stiftet i anledning af Otto Lawaetz’s 75-årige fødselsdag i 1904. Deraf beløbet på ”mindst 5 – fem – kroner”.

Skulle nogen fra familien i dag have evne og vilje til at donere et 2019-beløb, er legatets kontonummeri Jyske Bank: 5066  1521091

Alle bidrag vil være særdeles nyttige for legatets fortsatte virke og modtages med tak. Naturligvis også arv!!

Opgiver man ved indbetalingen sin mailadresse, har vi mulighed for at sende en bekræftelse på modtagelse af bidraget. Samtidig vil vi foranledige, at giveren får tilsendt en opdateret stamtavle i PDF-format.

Vi minder om, at stamtavlen og e-mailadresserne fortsat opdateres af Nikolaj Lorentzen A.8.3.4.1. Rettelser til stamtavlen samt opdateringer af mailadresser kan ske gennem familiens hjemmeside: stamtavle@familien-lawaetz.dk, så går der direkte besked til Nikolaj.

Nu er det jo snart jul, og derfor er dette nyhedsbrev en kærkommen lejlighed til at give et par julegaveideer:

Slægtsbogen “Otto Lawaetz, hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz’s Historie”, som udkom første gang i 500 nummererede eksemplarer på Ottos 100 års dag i 1929, er nu atter til at erhverve sig.

Også den nye udgave er nummereret, og den er med samme fornemme format som første- og andenudgaven – fast indbundet med gråt lærredsbind og guldtryk. Bogen kan erhverves for 250 kr.

Slægtsbogen er en enestående mulighed for at formidle slægtshistorie, så næste generation blandt andet ad denne vej kan få øje på deres rødder og historier om dem, der er gået forud. Af samme grund er bogen også af flere familiemedlemmer benyttet som bedsteforældregave til nyfødte Lawaetz’ere. Måske er bogen en endnu mere oplagt gave til konfirmander, til 18-års fødselsdage – eller til bryllupsgave! – eller julegave!

Bogen kan bestilles hos mig, legatets formand, Marianne Lawaetz. Købere kan benytte hjemmesidens link til legatet: legat@familien-lawaetz.dk

Da første- og andenudgaven af slægtsbogen udkom med en trykt stamtavle indlagt, vil der med køb af den nye udgave blive tilsendt den opdaterede stamtavle i PDF-format.

Endnu en familiebog – om en af Ottos sønner (Carl A.8) – er kommet i legatets bogsalg: ”Carl Lawaetz, Kaalund Kloster, 1868-1944”. Legatet har af Carls børnebørn fået doneret 30 eksemplarer. Også denne bog kan bestilles hos mig – for 100 kr. stykket.

HVIS BØGERNE SKAL VÆRE JULEGAVE, SÅ BESTIL I GOD TID!

På familiens hjemmeside familien-lawaetz.dk kan man snart se billeder fra den store Lawaetz’er-sammenkomst på Refsnæs den 25. maj 2019. Muligvis lægges der også et link til nogle gamle smalfilm om Falkensteen på hjemmesiden. Se selv efter!

Også i år kunne festudvalget glæde sig over en stor tilslutning til sammenkomsten på Refsnæs. 150 personer deltog, og mange sendte siden varme tilbagemeldinger på en god familiedag. Udvalget takker – og vil hjertens gerne udvides med nye og måske også yngre kræfter.

Allerede nu har festudvalget reserveret Refsnæsgården til

den næste familiesammenkomst, som bliver lørdag den 11.juni 2022.

Med disse ord vil jeg på legatbestyrelsens vegne sende jer alle de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 2020.

Mange hilsener

Marianne Lawaetz

Legatbestyrelsen:

Marianne Lawaetz (formand, hjemmeside og salg af bøger) A.10.4.5

Erik Anders Lawaetz (kasserer) A.8.3.1.2

Carl Martin Gabe A.8.6.5.2

Samt suppleant:

Carl Lawaetz Gabe A.8.6.2