Det Otto Lawaetz’ske familielegat

Legatet blev stiftet i anledning af Otto Friedereich Christian Anton Lawaetz’s 75-årige fødselsdag den 16. Oktober 1904 af hans børn og svigerbørn.

Legatet forvaltes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer fra familien samt en suppleant. I henhold til legatets Fundats, er det bestyrelsens opgave at:

  • “Forvalte formuen”
  • “Stedse at lade vedligeholde i god Stand det nuværende Familiegravsted på Refnæs Kirkegård, hvor O. Lawaetz ligger begravet, O. Lawaetz’s Faders Gravsted på Gjellerup Kirkegård og O. Lawaetz’s Moders Gravsted på Kalundborg Kirkegård. – Gravstederne skal fornys på længst mulig Tid, om muligt for bestandigt.”
  • Og såfremt, der er mulighed for det, at uddele legatportioner til “unge Menneskers  Uddannelse samt til Familiemedlemmer, der af andre Årsager kan have understøttende Behov.”

Det Otto Lawaet’ske Familielegatet er i disse tider stærkt afhængig af familiens bidrag for at kunne opfylde sit formål.

Bidrag til legatet kan indbetales direkte via en bankoverførsel til bankkonto: Reg. nr. 5066 Konto nr. 152 10 91. Opgiver du ved indbetalingen din mailadresse (og naturligvis også gerne stamtavlenummer), har vi mulighed for at sende dig en bekræftelse på modtagelse af bidraget.

Legatbestyrelsen kan kontaktes på email: legat(at)familien-lawaetz.dk

LEGATANSØGNING
Det Otto Lawaetz’eske Familielegat
Bestyrelsen bestående af Marianne Lawaetz (formand), Erik Anders Lawaetz og Carl Martin Gabe og som suppleant Carl Lawaetz Gabe meddeler, at ansøgninger om legatportioner, der ifølge fundatsen kun kan tildeles efterkommere af Otto Friedrich Christian Anton Lawaetz, Refsnæsgården, sendes inden 1.nov. til formandens adresse: Priorgade 15,1.th., 4180 Sorø