LEGATANSØGNING

Det Otto Lawaetz’eske Familielegat
Bestyrelsen bestående af Marianne Lawaetz (formand), Erik Anders Lawaetz og Carl Martin Gabe og som suppleant Carl Lawaetz Gabe meddeler, at ansøgninger om legatportioner, der ifølge fundatsen kun kan tildeles efterkommere af Otto Friedrich Christian Anton Lawaetz, Refsnæsgården, skal være formanden i hænde inden 1.nov.
Formandens adresse: Marianne Lawaetz, Priorgade 15,1.th., 4180 Sorø (legat@familien-lawaetz.dk)